1. ไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (registered) ทั่วประเทศ ค่าบริการจัดส่งฟรีสำหรับยอดสั่งซื้อรวมตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป กรณีต่ำกว่า 2,000 บาท คิดค่าจัดส่งครั้งละ 250 บาท ท่านจะได้รับสินค้าภายใน 2-5 วัน ภายหลังจากแจ้งยืนยันการชำระเงิน ท่านสามารถติดตามสถานะการส่งสินค้าได้ทาง Service Tracking 

คลิกลิงค์ http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx

 

2. มารับเองที่สำนักงาน IT Prompt ฟรี (ในกรณีสั่งซื้อสินค้าจำนวนมาก กรุณาติดต่อกับทางบริษัท  โทร. 02 016 0131) 

 

หมายเหตุ : ลูกค้าสามารถทำรายการสั่งซื้อสินค้าได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทุกรายการสั่งซื้อสินค้า บริษัทจะทำการจัดส่งสินค้า ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยแจ้งยืนยันการชำระเงินก่อนเวลา 15.30 น. ถ้าเกินกำหนดเวลาทางเราจะจัดส่งสินค้าให้ในวันถัดไป (บริษัทกำหนดการให้บริการเฉพาะกรณีส่งสินค้าแบบลงทะเบียนเท่านั้น)