ชุด SET#4 ตอบโจทก์ทุกธุรกิจ* ชุดขายดี !!
77,920.00 THB
81,600.00 THB
Hot
รายการชุดอุปกรณ์และโปรแกรมระบบ POS system โปรแกรม WePOS Ready Professional ดูรายละเอียดสินค้า ลิ้นชักเก็บเงิน SK-460 ดูรายละเอียดสินค้า เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน SEMI-PRP-950  เครื่องอ่านบาร์โค้ด 2 D AS-9600 ดูรายละเอียดสินค้า 15" All in One Touch Termonal POP-950 ดูรายละเอียดสินค้า Customer Display 10.4" LCD ดูรายละเอียดสินค้า
ชุดเริ่มตัน SET#1 ชุดคอมลูกค้า ราคาประหยัด !!
17,530.00 THB
18,900.00 THB
Hot
รายการชุดอุปกรณ์และโปรแกรมระบบ POS system  โปรแกรม WePos Ready Express ดูรายละเอียดสินค้า ลิ้นชักเก็บเงิน CK-420 ดูรายละเอียดสินค้า เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน TM-T82 ดูรายละเอียดสินค้า เครื่องอ่านบาร์โค้ด 1 D AS-8050 ดูรายละเอียดสินค้า
เครื่องอ่านบาร์โค้ด AI-6800 อ่านบาร์โค้ดแบบ 1D อ่านบาร์โค้ดแบบมือถือ หัวอ่าน Linear Imager Port USB,RS232 (Black)
2,865.00 THB
New
AI-6800 Series is the first rugged 1D linear scanner in Argox, with IP65 you can use it in severe environment like the Sahara desert or rain forests of Amazon with heavy humidity. Unlike the stand design and look of industrial barcode scanners, AI-6800 has more stylish and ergonomic design for function and aethetic.  AI-6800 Series is compati...